پایگاه خبری خانه فوتبال:

مبلغ جریمه های رانندگی و کدهای تخلف سال ۱۴۰۱ اعلام شد.
هر یک از کدهای تخلف رانندگی، با توجه به اهمیتی که در خطرات جاده ای دارند، دارای مبلغ خاصی برای جریمه هستند.

جریمه رانندگی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: