گل دیدنی قلی‌زاده نامزد بهترین گل فصل شارلوا|فیلم

دانلود ویدیو

گل علی قلی‌زاده، ملی پوش کشورمان در تیم شارلوا بلژیک، نامزد برترین گل فصل این باشگاه شد.