پایگاه خبری خانه فوتبال:

یک دختر ۱۹ ساله در شهر کالینینگراد روسیه روی خط عابر پیاده دوید تا از عرض خیابان عبور کند. خودرویی که در حال حرکت بود با این دختر تصادف کرد. البته دختر جوان آسیبی از این حادثه ندید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: