پایگاه خبری خانه فوتبال:

با دستور استاندار تهران از دوشنبه ١۶ خرداد ١۴٠١ ساعت کاری ادارات تهران تغییر می کند.
این اقدام در جهت صرفه جویی در مصرف ‎برق خواهد بود. ساعت کاری ادارات تهران از دوشنبه هفته آینده ۶/٣٠ تا ١٣/٣٠ خواهد بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: