ببینید جام بر دستان وریا غفوری

دانلود ویدیو

لحظه قهرمانی استقلال و بالا بردن جام با دستان وریا غفوری را مشاهده کنید.