پایگاه خبری خانه فوتبال:

 ویدیویی از یک تصادف باورنکردنی و کشنده که در کمال تعجب کسی در آن آسیب ندید را ببینید.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید: