پایگاه خبری خانه فوتبال:

سرقت طی ماه های گذشته افزایش یافته است. سرقت بیشتر ناشی از فقر است. سرقت می تواند عاملی برای کاهش اعتماد اجتماعی به حساب آید. سرقت انواع مختلفی دارد. جزئیات سرقت خودرو لاکچری را ببینید.

سرقت

جزئیات سرقت خودرو لاکچری

ویدیویی از یک سرقت خودروی ماهرانه در پمپ بنزین به خاطر بی احتیاطی راننده ببینید. یک لحظه غفلت راننده کافی بود تا سارقین به قصد شوم شان برسند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: