پایگاه خبری خانه فوتبال:

یکی از ملی پوشان وزنه برداری که به نشانه اعتراض اردوی تیم را ترک کرده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

طبق شنیده ها، سیدایوب موسوی ملی پوش وزنه برداری کشورمان که مدتی قبل همراه شماری از وزنه برداران اردو تیم ملی را به نشانه اعتراض ترک کرده بود در کافه شخصی خود مورد ضرب و شتم واقع شد.

این ملی پوش وزنه برداری گفت: در کافه شخصی که به همراه برادرانم اداره می کنم افرادی درگیری لفطی ایجاد کردند. من برای وساطت پا پیش گذاشتم اما کار به درگیری فیزیکی کشیده شد و چند نفر با چاقو و چوب به ما حمله کردند. در این درگیری سرم شکست و دستم نیز بریده شد. به پلیس اطلاع دادیم اما متاسفانه ضاربان متواری شدند. 

این در حالی که موسوی باید خود را برای رقابت های همبستگی کشور های اسلامی آماده کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: