شبیه سازی طنز از جدایی مجیدی از استقلال

دانلود ویدیو

ویدئو چک با جدایی های مجیدی شوخی کرد