هشدار جدی|کشف بمب ساعتی خطرناک در تهران

دانلود ویدیو

عضو شورای شهر تهران: بمب ساعتی زیر پایتخت فعال شده است نسیم/ رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر تهران گفت: به دلیل فرونشست زمین بمب ساعتی در زیر شهر فعال شده است.