فوتبال بازی کردن ستاره مسلمان در روستا و زمین خاکی

دانلود ویدیو

فیلم| فوتبال بازی کردن ستاره مسلمان در روستای زادگاهش سادیو مانه ستاره سنگالی و خرید جدید بایرن در تعطیلات به محل زادگاهش سنگال رفته و با دوستان خود به بازی فوتبال در زمین خاکی پرداخت.