ببینید تردد جالب یک دستگاه پیکان مدل57 در هامبورگ آلمان

دانلود ویدیو

دور دور با پیکان در هامبورگ | فیلم انتشار پیکان سواری در هامبورگ موجب تعجب کاربران فضای مجازی شده است.