پایگاه خبری خانه فوتبال:

ساعتی پیش، برخورد اتوبوس دوکابینه شرکت واحد به جدول خیابان باعث مسدود شدن خیابان مطهری شده است.طبق گفته شاهدان تصادف راننده پشت فرمان بی هوش شده است.

تصادف اتوبوس

تصادف اتوبوس

تصادف اتوبوس

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: