پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت خودرو در نوسان است. قیمت خودرو به دلیل نبود نظارت گران می شود. قیمت خودرو با کیفیت آن همخوانی ندارد. قیمت خودرو با جیب بسیاری از متقاضیان مصرفی همخوانی ندارد. قیمت خودرو پس از ممنوعیت واردات رو به گرانی رفت.

قیمت خودرو

قیمت خودرو امروز 1 تیر

قیمت خودرو صفر داخلی در روز چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ در جدول زیر آمده است.

قیمت ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۳۶۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

قیمت خودرو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: