بازسازی استادیوم متفاوت تهران به کجا رسیده است|ویدئو

دانلود ویدیو

آخرین وضعیت بازسازی وررشگاه تختی تهران