پایگاه خبری خانه فوتبال:

یارانه معیشتی چند سالی است که پرداخت می شود. یارانه معیشتی به همه افراد تعلق نمی گیرد. یارانه معیشتی به منظور حمایت از برخی از افراد به آنها تعلق می گیرد. زمان واریز یارانه معیشتی تیر ماه به زودی اعلام می شود. یارانه معیشتی با تغییراتی همراه شده است.

یارانه معیشتی

جزئیات جدید یارانه معیشتی

یارانه معیشتی  سه شنبه ۱۰ خرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز  شد. یارانه معیشتی همانند دوره های قبل پرداخت شد. یارانه معیشتی برای هر نفر ۵۵ هزارتومان پرداخت می شود. آخرین اخبار از یارانه معیشتی در سال جدید را با هم می خوانیم.

 بر اساس اظهار نظر مقامات مسئول یارانه ها براساس دهک های درآمدی توزیع می شود و هر چقدر خانواده ای درآمد کمتری داشته باشد یارانه بیشتری می گیرد و در واقع تاثیر مثبتی بر سبد معیشت آنها دارد.

پیشتر و در همین رابطه روح الله صلبی- مدیر کل اقتصاد و دارایی استان گلستان به رسانه ها گفت: یارانه ها براساس دهک های درآمدی توزیع می شود و هر چقدر خانواده ای درآمد کمتری داشته باشد یارانه بیشتری می گیرد و در واقع تاثیر مثبتی بر سبد معیشت آنها دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: