فیلمی ناب از اولین خط تولید پیکان ۶۰ سال پیش در ایران ناسیونال

دانلود ویدیو

تصاویری جذاب و تماشایی از مراحل ساخت پیکان ۶۰ سال پیش در ایران فیلم مستند خط تولید پیکان در دهه 60 را ببینید. منبع: حبرفوری