ببینید اتفاق عجیب در صدا و سیما|تصاویر یک آبرو ریزی

دانلود ویدیو

آبروریزی در صداوسیما؛ استفاده از مدل مرد برای شرح مشکل شرعی کاشت ناخن ویدیویی از بخش تولیدی صدا و سیما که در نکوهش فعالیت کاشت ناخن بود و بازتاب های منفی گسترده‌ای داشت را ببینید.