حمله تند عزیزی خادم به هیات رئیسه فدراسیون در تلویزیون

دانلود ویدیو

صحبت جنجالی و کامل عزیزی خادم علیه هیات رئیسه