گل دیدنی مهدی طارمی در دیدار دوستانه پورتو

دانلود ویدیو

پای طارمی در فصل جدید با گل باز شد مهدی طارمی در دیدار دوستانه پورتو مقابل ویلافرنکنسی گلزنی کرد.