گل استثنایی نساجی به بیرانوند از فاصله؛ ۴۰ متری!

دانلود ویدیو

هافبک نساجی در دیدار دوستانه روز گذشته با پرسپولیس با سوپرگلی ۴۰ متری دروازه علیرضا بیرانوند را باز کرد.