فیلم گل دوم و زیبای طارمی در سوپرکاپ

دانلود ویدیو

مهدی طارمی گل سوم پورتو را به زیبایی به ثمر رساند تا خودش را در این مسابقه 2 گله کند.