لحظه برخورصاعقه به برج ساعت مکه در کنار خانه خدا

دانلود ویدیو

عصر ایران/ مونسون پس از سیراب کردن ایران، حال نوبت به یمن و عمان و عربستان رسیده است و شاهد حضور توده های قدرتمندی ناشی از مونسون ۱۴۰۱ در این مناطق میباشیم.