اولین گل پورتو و مهدی طارمی در لیگ پرتغال

دانلود ویدیو

گل اول پورتو به ماریتیمو توسط طارمی