ببینید سوپر برگردان لیونل مسی در اولین بازی فصل

دانلود ویدیو

گل سوپر برگردان لیونل مسی در اولین بازی فصل لیونل مسی در بازی مقابل کلرمونت فوت 63 ، گلی زیبا به ثمر رساند.