فیلم دیدنی از لحظه پرتاب ماهواره ایرانی"خیام" با سایوز روسی

دانلود ویدیو

ماهواره "خیام" با مالکیت جمهوری اسلامی ایران از پایگاه فضایی بایکونور و به وسیله موشک ماهواره بر "سایوز روسی" به فضا پرتاب شد.