اولین گل سپاهان به استقلال توسط یاسین سلمانی

دانلود ویدیو

گل اول سپاهان به استقلال توسط یاسین سلمانی به ثمر رسید.