ببینید بدشانسی های سردار آزمون مقابل آگسبورگ

دانلود ویدیو

موقعیت‌ سوزی‌های سردار آزمون مقابل آگسبورگ در هفته دوم رقابت‌های بوندس لیگا،‌ بایرلورکوزن در شب ناکامی ستاره کشورمان شکست تلخی را تجربه کرد.