لحظه هولناک آتش گرفتن تا خاکستر شدن اتوبوس مسافربری

دانلود ویدیو

اولین تصاویر از آتش گرفتن اتوبوس مسافربری در محور شیراز به سعادت‌شهر ویدیویی از آتش گرفتن اتوبوس در محور شیراز به سعادت شهر که بدون مصدوم بود را ببینید. منبع: خبرفوری