پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت بنزین به زودی اعلام می شود. قیمت بنزین در نرخ کرایه تاثیرگذار است. قیمت بنزین در نرخ تورم موثر است. قیمت بنزین پس از سهمیه بندی افزایشی شد. قیمت بنزین در نوسان است.

اگر روند فعلی مصرف بنزین ادامه یابد، احتمال واردات بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف بنزین کنترل شود.

برنامه سال ۱۴۰۲ برای قیمت بنزین هنوز آماده نیست و نمی توان در مورد آن صحبت کرد.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید: