لحظه فرود اضطراری بالگرد پلیس وسط بزرگراه

دانلود ویدیو

لحظه فرود اضطراری بالگرد پلیس در بلوار ارتش تهران برای ارسال اورژانسی و فوری یک قلب اهدایی از شیراز به تهران را ببینید. منبع: چندثانیه