لحظه هولناک آتش گرفتن دنا در پمپ بنزین|دلهره راننده

دانلود ویدیو

فیلمی از آتش سوزی دنا پلاس در پمپ بنزین خودروی دنا پلاس در پمپ بنزین به ناگهان دچار آتش سوزی شد.