ضربه سرکش و گل دیدنی طارمی به تیم علیپور

دانلود ویدیو

فیلم| گل دیدنی طارمی به ژیل ویسنته گل اول پورتو توسط مهدی طارمی به شکلی زیبا به ثبت رسید.