ببینید حرکت تماشایی سردار آزمون و گل تساوی لورکوزن

دانلود ویدیو

سردار آزمون با تکنیکی دیدنی باعث گل دوم و تساوی لورکوزن در بازی مقابل هرتابرلین شد.