فیلم| گل پرسپولیس توسط لوکادیا به نفت م س

دانلود ویدیو

گل اول پرسپولیس توسط لوکادیا از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.