پایگاه خبری خانه فوتبال:

بعد از مرگ تلخ مهسا امینی بسیار از چهره های سرشناس فوتبالی به این اتفاق واکنش نشان دادند.

در این بین فرهاد مجیدی هم مستثنی نبود و با انتشار یک  استوری ناراحتی خود را از این اتفاق نشان داد.

233653

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: