گل تاکتیکی ایران به اروگوئه توسط طارمی|فیلم

دانلود ویدیو

فیلم| گل اول ایران به اروگوئه توسط طارمی/ حرکت هماهنگ ملی پوشان ایران در دیدار مقابل اروگوئه توسط مهدی طارمی به گل رسید.