پایگاه خبری خانه فوتبال:

 بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما (اول مهر) درباره تعداد جان باختگان اعترضات اخیردر کشور اعلام کرد که تعداد جان باختگان بر اساس آمارهای غیررسمی افزایش یافته و به ۳۵ نفر رسیده است.

همچنین این بخش خبری اعلام کرد که آمار رسمی تعداد جان باختگان را نهادهای مسئول به صورت رسمی اعلام خواهند کرد.

این در حالی است بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما (۳۱ شهریور)آمار غیررسمی تعداد جان باختگان تجمعات اخیردر کشورمان را ۲۷ نفر اعلام کرد؛ چند ساعت قبل تر از آن هم بخش خبری ۱۴ صداوسیما آمار غیر رسمی جان باختگان وقایع چند روز اخیر را ۱۷ نفر اعلام کرده بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: