پاسخ وزیر کشور درباره قطعی اینترنت و شرط توقف محدودیت ها

دانلود ویدیو

واکنش و پاسخ وزیر کشور به محدودیت‌های اینترنتی؛ قطعی اینترنت در چه صورتی متوقف می‌شود؟ وزیر کشور گفت: برای جلوگیری از سازماندهی اغتشاشات از طریق شبکه‌های اجتماعی ناگزیر هستیم که محدودیت اینترنتی ایجاد کنیم.