پایگاه خبری خانه فوتبال:

در این لحظه خودروی اتوماتیک، به حرکت در آمد و این مرد را له کرد. خوشبختانه این شهروند از مرگ جان سالم به در برد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: