فیلم| گل تاکتیکی ایران به سنگال توسط سردار آزمون

دانلود ویدیو

گل تساوی تیم ملی فوتبال ایران به سنگال توسط سردار آزمون به ثمر رسید.