پاس گل زیبای طارمی و گل اول پورتو به بایر لورکوزن

دانلود ویدیو

مهدی طارمی با ارسال سانتری دیدنی باعث گل اول تیمش توسط زایدو مقابل لورکوزن شد.