گل فولاد به استقلال توسط علیاری|فیلم

دانلود ویدیو

تیم فوتبال فولاد خوزستان توانست توسط مجید علیاری دروازه استقلال را باز کند.