گل اول استقلال به فولاد با اشتباه گردان

دانلود ویدیو

فیلم| گل تساوی استقلال توسط محبی با اشتباه گردان گل اول استقلال به فولاد توسط محمد محبی با اشتباه شهاب گردان در دقیقه 60 به ثمر رسید.