فیلم|چرخ و فلک بازیکنان یک تیم فوتبال هنگام ضربه کرنر

دانلود ویدیو

در دیدار دو تیم اورال و خیمکی روسیه که در چهارچوب لیگ برگزار شد، بازیکنان خیمکی هنگام کرنر زدن آرایش عجیبی داشتند. طوری که مخاطب را یاد بازیکنان تیم ریچموند با هدایت تد لاسو می اندازد.