ببینید لحظه زنده به گور کردن یک مدیر با لودر|فیلم

دانلود ویدیو

ببینید | زنده به گور کردن یک مدیر در کارگاه؛ اشتباه هولناک راننده لودر! اشتباه فاحش راننده لودر موجب لحظات هولناک و دلخراش برای یک مرد شد. راننده لودر حین کار مدیر پروژه را ندید و او را همراه با خاک به پشت کامیون ریخت. منبع: خبرآنلاین