فیلم دو گل مهدی طارمی به لورکوزن|آتش بازی پورتو

دانلود ویدیو

آتش بازی دوباره مهدی طارمی مقابل تیم سردار آزمون مهدی طارمی در دیدار برگشت دو تیم بایرلورکوزن و پورتو موفق شد در دقیقه 52 دروازه هم تیمی های سردار آزمون را باز کند.