سخنان گل‌محمدی بعد از جلسه با هیئت مدیره پرسپولیس

دانلود ویدیو

مصاحبه‌اختصاصی گل‌محمدی بعد از جلسه با هیئت مدیره