همراهی سخنگوی دولت با شعار «زن، زندگی، آزادی»فیلم

دانلود ویدیو

ببینید | واکنش سخنگوی دولت به شعار «زن، زندگی، آزادی» بهادری جهرمی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر گفت: ما هم عرض کردیم شعارمان همین است «زن، زندگی، آزادی» و «مرد، میهن، آبادی» ؛ دوستش داریم و می خواهیم به آن برسیم.