فیلم|جواب هوشمندانه کی روش به سوال خبرنگار انگلیسی

دانلود ویدیو

پاسخ هوشمندانه کی‌روش به شیطنت رسانه انگلیسی/ تیم ملی ایران می‌خواهد تاریخ‌سازی کند